top of page

ACCOMMODATION SERVICE AGREEMENT

On the one hand, the real and/or legal entity, which will be referred to as the Customer in the following articles, and on the other hand, Selimoğlu Restaurant Management Trade Limited Company, which will be referred to as the hotel in the following articles; will be referred to as the parties in the following articles.

These parties; They acknowledge that this contract is an official offer, that it contains all the conditions for the provision of paid accommodation services, that all the conditions stated below are binding on the parties, and that they have concluded this contract within the scope of the following articles.

1. SUBJECT OF CONTRACT

 • 1.1. İşbu sözleşme uyarınca otel, müşterinin talebi üzerine otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’olarak anılacak).

 • 1.2. İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla(Müşteri, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak işbu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir)birlikte Müşteri, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ile tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.

 • 1.3. Otel, Müşteri’nin talebini teyid ettiğinde taraflar, işbu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.

2. TYPE OF ACCOMMODATION RESERVATION

 • 2.1. Hizmet rezervasyonu, müşteri temsilcisi ile görüşme yolu ile gerçekleştirilebilir.

 • 2.2. Müşteri talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda işbu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla müşteri temsilcilerine şahsen başvurabilir.

 • 2.3. Müşterinin, rezervasyonunda değişiklik yapma talebinin en geç,konaklamanın başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün önce müşteri tarafından veya müşterinin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2. maddesinde belirtilen yöntem ile otele iletilmesi gerekmektedir.

 • 2.4. Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin rezervasyonu için en fazla 1 defa değişiklik ve fesih talebinde bulunabilir. Müşteri daha fazla değişiklik talebinde bulunduğu takdirde, otelin uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve iptal tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulacaktır.

 • 2.5. İşbu sözleşme ile müşteri, kayıt sırasında özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi v.b.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını müşteri kabul etmiştir.

 • 2.6. Otel, müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.

 • 2.7. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (iki yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, müşteri tarafından

 • bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 • 2.8. Otel odasında en az bir 18 yaş üzeri müşteri olacaktır. 18 yaş altındakiler en az bir yetişkin yanında olmak koşulu ile konaklayabilirler.

3. ÖDEME ŞEKLİ

 • 3.1. Otelde konaklayacak müşteri, Online rezervasyon sistemi aracığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler sırasında kendi kredi kartı bilgilerini sisteme girecektir istenilen tarih oda vb. bilgiler ile satın almayı gerçekleştirir.

 • 3.2. Otel, kredi kartı bilgilerinin ve bilgilerin sunulduğu sistemin, bilgilerin herhangi durumda ve herhangi şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul eder. Otel, aynı zamanda, zarar verici programlar ve müşterinin bilgisayarından kaynaklanan buna benzer program sistemleri ve müşterinin dikkatsizliği sebebiyle, bilgi ve belge ve sırların üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararı karşılamayacak ve bundan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

 • 3.3. Müşteri, otele giriş sırasında otel personeline; online rezervasyon kaydı yaparken ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Müşterinin, bu sorumlulukları yerine getirmemesinden meydana gelecek olan zararlardan / hasarlardan dolayı sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

 • 3.4. Fatura,Müşteriye hizmeti aldıktan sonra otelden çıkışı esnasında verilecektir. Müşteri faturasını çıkış esnasında almaz ise Müşterinin belirttiği adrese gönderilecektir. Eğer Müşteri, faturayı gönderecek adresi belirtmediyse fatura irtibat adresine gönderilecektir. Müşterinin yanlış adres belirtmesi, alıcıyı belirtmemesi veya alıcının belirtilen adreste bulunmaması nedenleri ile faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulmayacaktır.

 • 3.5. Sitemizden yapılacak ödemeler Türk Lirası olacaktır.Diğer ödeme yöntemlerinde (banka havaleleri,v.b) Euro,Dolar ve İngiliz Sterlini kullanılabilir.Döviz kurları ile alakalı bilgiler T.C Merkez Bankası tarafından sağlanmaktadır.

 • 3.6 Konaklama tarihinde T.C kanunları ve yönetmelikleri uyarınca belirlenen ve/veya belirlenecek Konaklama vergisi tutarı ; tesis tarafından otele giriş esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

4. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ ve İPTALLER

 • 4.1. Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 7 (Yedi) gün önce 2.2.maddesindeki yöntemlerden biri ile Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.

 • 4.2. İptal talebi,Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 7 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve

 • beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

 • 4.3. Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

 • 4.4.Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.

5. ACCOMMODATION TYPE

 • 5.1. The age and identity of the Customer and his/her accompanying persons will be checked at check-in. The customer accepts, declares and undertakes in advance the legal responsibilities that may arise due to the customer providing incorrect information. The customer will also cover any expenses that may arise due to this situation.

 • 5.2.The customer will pay for any extra expenses incurred during the stay at check-out.

 • 5.3. The customer agrees that he will settle into the room at 14:00 at the earliest on the day of check-in, regardless of the time he arrives at the hotel, and will check out of the room at 12:00 at the latest, regardless of the time he leaves the hotel. He agreed to pay.

 • 5.4. The full reservation fee will be charged when booking online. 5.5. Pets will not be accepted by the hotel.

 • 5.6. If the customer gives up the service after checking in to the hotel for a reason other than the Hotel's failure to fulfill its responsibilities, the payment made will not be refunded.

6. LIABILITY OF THE PARTIES

 • 6.1. After the Customer settles into the room he/she has reserved, the Hotel will cover the damages by providing additional service and/or alternative service to the Customer in all cases arising from reasons other than force majeure. Acceptance of the additional service or accommodation service by the Customer will mean that the Customer waives the right to request a refund of the reservation fee that the Customer may request as compensation and the right to claim any other compensation and lawsuit.

 • 6.2. In case the Hotel does not partially or fully fulfill its service provision obligations pursuant to this agreement, the rules in the relevant laws and regulations will be applied during the payment of compensation.

 • 6.3. In case poor quality service is provided to the Customer, the Customer shall notify the Hotel representative in writing of his/her complaint, otherwise the service provided by the Hotel shall be deemed to have been provided flawlessly and on time.

 • 6.4. In case the Customer violates any article of the contract, the Customer accepts and undertakes to cover any damages incurred by the hotel as a result of the violation.

 • 6.5.The hotel may change the terms and conditions of the accommodation service according to seasonal conditions and tourism season.

7. DİĞER HÜKÜMLER

 • 7.1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekat, sel, yangın v.b.tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda otel, hizmet vermeye devam etmeyebilir.

 • 7.2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.

 • 7.3. İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözümünde Müşteri, Bölge Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

 • 7.4. Otel, Müşteri tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan,tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi,manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.

 • 7.5. Müşteri, Otel’in çalışanlarının adına gümrüğe tabi herhangi bir mal, eşya veya promosyon materyali göndermemelidirler. Otel, gümrük işlemlerinden hiçbir surette sorumlu değildir.

 • 7.6. Kanuna göre otelin kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.Bu yasaklar yasalar çerçevesinde belirlenecektir.Bu yüzden, Otel’in içinde her türlü sigara veya tütün mamulünün kullanılmasına,belirtilen konuk odaları haricinde izin verilmez.

 • 7.7.İş bu sözleşme Müşterinin rezervasyonunu yaptırması ve ödemesini yapması sonrasında kendisine Otel tarafından verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek,Müşterinin Otelden ayrılması ile sona erecektir.

YURTİÇİ İPTAL - DEĞİŞİKLİK KOŞULLARI

 • Cancellations are valid for reservations made for a minimum of 3 nights and a maximum of 14 nights, and the reservation must be made at least 20 days before entering the facility.

 • Cancellation does not include requested date or name changes on the same product. In case of change requests, the existing product is returned. If a new date, product or name change is requested, a new reservation will be opened and pricing will be made according to the current conditions.

 • Domestic Cancellation-Change application is valid for 2020-2021 accommodations

 • For cancellations made up to 7 days after arrival, the entire stay will be refunded. For cancellations made 6 days or less before arrival, a deduction of at least 2 nights' accommodation will be made.

bottom of page